Konkurenčnost

Krepitev konkurenčnosti gospodarstva je prednostna naloga na poti dohitevanja razvitejših gospodarstev. Ob zagotovitvi stabilnega makroekonomskega okolja je za povečanje bruto domačega proizvoda ključno izboljšati produktivnost in s tem konkurenčnost gospodarstva v daljšem obdobju. Ključna je okrepitev dolgoročnih dejavnikov produktivnosti, kot sta inovacijska sposobnost in človeški kapital, pomembno pa je tudi povečanje učinkovitosti države in njenih institucij, vključno z vzpostavitvijo spodbudnega okolja za razvoj podjetij.