Finančni trgi in cene

Finančna kriza je pokazala številna strukturna neskladja na področju bančnega in podjetniškega sektorja. Z začetkom sanacije bank in privatizacije so bili narejeni prvi koraki njunega prestrukturiranja, za zagotovitev finančne stabilnosti pa je ključna učinkovita nadaljnja izvedba. Z zmanjševanjem deleža nedonosnih terjatev in zmanjševanjem zadolženosti podjetij se bo povečala tudi dostopnost kreditov podjetjem. Ta si bodo za zagotavljanje boljše finančne strukture  v večji meri mogla zagotoviti tudi dolgoročnejše (lastniške in dolžniške) vire financiranja.