Poročilo o produktivnosti

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je prevzel ključne naloge nacionalnega odbora za produktivnost, kar pomeni analizo produktivnosti in konkurenčnosti Slovenije ter pripravo letnega poročila o produktivnosti. S tem Slovenija izpolnjuje priporočila Sveta EU državam članicam o ustanovitvi odbora do začetka leta 2018. Analize produktivnosti so že vrsto let sestavni del rednih publikacij UMAR, od leta 2019 dalje pa jih objavljamo tudi samostojno v obliki letnega poročila o produktivnosti.