Kazalniki blaginje v Sloveniji

V konzorciju inštitucij Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Statističnega urada RS (SURS), Agencije RS za okolje (ARSO) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je nastal projekt Kazalniki blaginje v Sloveniji.

Projekt zajema opredelitev treh dimenzij blaginje: materialno, družbeno in okoljsko blaginjo. Materialna blaginja poleg dohodkov zajema tudi druge dejavnike blaginje, ki vplivajo na materialni standard ljudi. V okviru družbene blaginje so zajeti nematerialni dejavniki, med drugim subjektivna blaginja posameznika. Okoljska blaginja pa združuje elemente lokalnega okolja in trajnosti blaginje, ki vključuje naravne vire in se neposredno povezuje z blaginjo ljudi.

Projekt je podrobno predstavljen na spletni strani www.kazalniki-blaginje.gov.si.