Delovni zvezki

Delovni zvezki so plod raziskovanja strokovnjakov UMAR in sodelovanja z zunanjimi avtorji, povezanimi z našim delom. Tu objavljamo prispevke, ki z različnih vidikov metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja. Teme delovnih zvezkov so lahko tudi podlaga za druga poročila UMAR, namen prispevkov je predvsem spodbuditi izmenjavo zamisli o aktualnih ekonomskih in razvojnih vprašanjih. Ob tem je pomembno, da se analize objavijo čim hitreje, čeprav izsledki še niso dokončni. Poudarjamo, da sta objava in povzemanje prispevkov dovoljena delno ali v celoti z navedbo vira. Avtorstvo je treba pripisati avtorju prispevka in ne UMAR.