IB Revija

IB Revija je strokovna revija z dolgo tradicijo, saj izhaja že od leta 1966. Objavlja predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov: makro- in mikroekonomskega, socialnega, okoljskega in prostorskega vidika, in to na nacionalni in regionalni ravni.

Revija objavlja članke, ki obravnavajo sočasne probleme slovenske družbe in njenega razvoja. IB Revija ni specializirana ekonomska revija, ampak objavljajo v njej svoje prispevke tudi strokovnjaki s področja sociologije, prava in geografije. V njej je prostor za razvojna vprašanja; interdsiciplianarno skuša obravnavati vprašanja razvoja, s tem pa zapolnjuje praznino v slovenskem strokovnem prostoru, ki ga puščajo bolj specializirane oziroma ožje usmerjene domače strokovne revije. Revija izhaja nekajkrat na leto s prispevki večinoma v slovenskem jeziku, občasno tudi v angleškem jeziku.

Revija je uvrščena v mednarodno bazo e-JEL in EconLit.

Urednica: Alenka Kajzer

Posebej opozarjamo, da sta objava in povzemanje prispevkov dovoljena delno ali v celoti z navedbo vira. Avtorstvo je treba pripisati avtorju prispevka in ne Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.