Delovni zvezki


Delovni zvezki

T. Golob Šušteršič: Vpetost Slovenije v globalno gospodarstvo: trgovina z dodano vrednostjo in globalne povezave

Delovni zvezek analizira položaj Slovenije v mednarodni trgovini in globalnih proizvodnih povezavah. Obsega  pregled vrste kazalnikov, ki se nanašajo na vertikalno specializacijo in trgovino z dodano vrednostjo, izračunanih na podlagi podatkov iz Svetovne Input-Output baze (WIOD). Za izračune je uporabljena izdaja podatkov iz leta 2016. Analiza zajema obdobje od leta 2000 do 2014, ki so ga z vidika Slovenije zaznamovali vstop v EU, prevzem evra ter huda gospodarska kriza.

Publikacija v celoti