Delovni zvezki

V seriji Delovni zvezki objavljamo avtorske prispevke zaposlenih na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj in prispevke zunanjih avtorjev, ki so povezani z delom UMAR.

Temeljni namen publikacije je objava tekočega dela raziskovalcev; poleg tega avtorji v delovnih zvezkih objavljajo tudi zbrane in analizirane podatkovne serije, metodologije dela na posameznih področjih ali vsebinsko poglobljeno obdelane posamezne izbrane teme. S tem želimo spodbuditi izmenjavo zamisli o ekonomskih in razvojnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki še niso dokončni. Teme, ki jih obravnavajo delovni zvezki, so lahko tudi podlaga za druga poročila UMAR.

Delovni zvezki so v slovenskem ali angleškem jeziku.

Namen prispevkov je predvsem spodbuditi izmenjavo zamisli o aktualnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki še niso dokončni.

Tudi zato posebej opozarjamo, da sta objava in povzemanje prispevkov dovoljena delno ali v celoti z navedbo vira. Avtorstvo je treba pripisati avtorju prispevka in ne Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.