Avtorski prispevki

IB Revija in Delovni zvezki so plod raziskovanja strokovnjakov UMAR in sodelovanja z zunanjimi avtorji. Tu objavljamo predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov.

Namen prispevkov je predvsem spodbuditi izmenjavo zamisli o aktualnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki še niso dokončni.

Tudi zato posebej opozarjamo, da sta objava in povzemanje prispevkov dovoljena delno ali v celoti z navedbo vira. Avtorstvo je treba pripisati avtorju prispevka in ne Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.