Druge arhivske publikacije

Na tem mestu objavljamo publikacije, izdane do leta 2010, med njimi obdobna poročila, Socialne razglede, Poročilo o človekovem razvoju in druge starejše izdaje. Vsebina omogoča vpogled v delo našega urada in razumevanje ter razlage gospodarskih gibanj in trendov v posameznem obdobju.