Izjava o dostopnosti

 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj se zavezuje omogočati dostopnost spletišča umar.gov.si in umar.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.umar.gov.si in www.umar.si.

 

Stopnja skladnosti

Spletišči www.umar.gov.si in www.umar.si sta v celoti v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Urad RS za Makroekonomske analize in razvoj želi zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest za vse uporabnike, zato smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Smernice opredeljujejo tri nivoje dostopnosti (A, AA in AAA). Spletišči www.umar.gov.si in www.umar.si dosegata raven dostopnosti AA.
Na spletni strani so uporabljene standardne spletne tehnologije, ki so dostopne (HTML5, CSS3, Java Script), za slikovno gradivo se uporabljajo formati PNG, JPG in GIF.

 

Nedostopna vsebina

Izjeme, ki odstopajo od standarda WCAG 2.0 (nivo AA), so dinamični interaktivni grafi, ki se na spletni strani prikazujejo preko zunanjega spletnega servisa. Informacije teh grafov so nedostopne za uporabnike bralnikov, ker pa imajo druge prednosti (so prilagodljive za različne naprave, omogočajo lažje razumevanje, enostavnejši dostop do podatkov, večje število prikazanih podatkov in raziskovanje večdimenzionalnih podatkovnih serij), jih na spletni strani ohranjamo. 

Vseh zahtev o dostopnosti prav tako ne dosegajo dokumenti v DOC, PDF in XLS obliki. Dokumente bomo sčasoma ustrezno prilagodili, zaradi velike količine objavljenih dokumentov pa tega ni mogoče narediti oziroma to predstavlja nesorazmerno breme. Zato so predmet prilagoditev dokumenti, izdani po 1.6.2020, ki so tudi po svoji vsebini tisti, ki imajo primerno stopnjo aktualnosti za uporabnike.
 

Dostopne alternative

Dostopno obliko interaktivnih grafov lahko naročite po e-pošti (gp.umar(at)gov.si) in dokument vam bomo ustrezno pripravili.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 08.09.2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana dne 23.09.2020.

 

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih neskladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani za osebe s posebnimi potrebami, lahko obvestite skrbnika spletišča na naslov: mojca.bizjak(at)gov.si.

 

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
T: 01 478 47 78
E: gp.uiv(at)gov.si