Zaupnik

Naloge zaupnika na podlagi sklepa predstojnika Urada izvajata:
- Vesna Ložar in
- Ema Bertina Kopitar

Kršitve lahko sporočite na naslednje načine:
- po e-pošti na naslov zaupnika: zaupnik.umar@gov.si,
- na telefonski številki zaupnika: 01/478 1045,
- po pošti na naslovu Urada s pripisom »Ne odpiraj - V roke zaupniku za notranjo prijavo kršitve«,
- osebno pri zaupniku po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

Pomembni dokumenti in povezave

Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev
Obrazec: Notranja prijava kršitev predpisov v delovnem okolju
Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)