Izjava o dostopnosti


Urad RS za makroekonomske analize in razvoj se zavezuje omogočati dostopnost spletišča umar.gov.si in umar.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.umar.gov.si in www.umar.si.


Stopnja skladnosti
Spletišči www.umar.gov.si in www.umar.si sta v celoti v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Urad RS za Makroekonomske analize in razvoj želi zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo spletnih mest za vse uporabnike, zato smo pri izdelavi sledili smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Smernice opredeljujejo tri nivoje dostopnosti (A, AA in AAA). Spletišči www.umar.gov.si in www.umar.si dosegata raven dostopnosti AA.
Na spletni strani so uporabljene standardne spletne tehnologije, ki so dostopne (HTML5, CSS3, Java Script), za slikovno gradivo se uporabljajo formati PNG, JPG in GIF.


Nedostopna vsebina
Izjeme, ki odstopajo od standarda WCAG 2.0 (nivo AA), so:

- dinamični interaktivni grafi, ki se na spletni strani prikazujejo preko zunanjega spletnega servisa. Informacije teh grafov so nedostopne za uporabnike bralnikov, ker pa imajo druge prednosti (so prilagodljive za različne naprave, omogočajo lažje razumevanje, enostavnejši dostop do podatkov, večje število prikazanih podatkov in raziskovanje večdimenzionalnih podatkovnih serij), jih na spletni strani ohranjamo. 

- večina gradiv je pripravljena v PDF formatu in ne izpolnjuje v celoti zahtev o dostopnosti, saj bi prilagoditev predstavljala nesorazmerno breme.

- kompleksne podatkovne vizualizacije brez nadomestnega besedila, ki pa jih v večini primerov poleg razlagalnega naslova spremlja tudi podrobnejši opis oziroma vsebinska analiza. 

- manjši del starih dokumentov s končnico .xls je delno dostopnih. Predelava bi predstavljala nesorazmerno breme, pri popravljanju dokumentov pa je vprašljiva tudi berljivost.

Prilagojeni so dokumenti, izdani po 1.6.2020, ker imajo primerno stopnjo aktualnosti za uporabnike.
 

Dostopne alternative
Dostopno obliko vseh dokumentov in interaktivnih grafov lahko naročite po e-pošti (gp.umar(at)gov.si) in dokument vam bomo ustrezno pripravili.


Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena dne 08.09.2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana dne 22.5.2024.


Povratne in kontaktne informacije.
O morebitnih primerih neskladnosti z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani za osebe s posebnimi potrebami, lahko obvestite skrbnika spletišča na naslov: mojca.bizjak(at)gov.si.


Izvršilni postopek
V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid(at)gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.irsid(at)gov.si