Prezentacije


Prezentacije

Letni posvet o izobraževanju odraslih - prezentacija Odziv na demografske spremembe

V novembru je potekal Letni posvet o izobraževanju odraslih, na katerem je nastopil Boštjan Vasle, direktor UMAR, z uvodno prezentacijo Odziv na demografske spremembe - Strategija dolgožive družbe. Predstavil je demografske spremembe, s katerimi se sooča slovenska družba in ki se bodo v prihodnjih letih še okrepile, ter Strategijo dolgožive družbe.