Prezentacije


Prezentacije

Strateški in kadrovski izzivi digitalne transformacije - prezentacija s konference

Pokojninska družba A je 11. oktobra 2017 pripravila konferenco z naslovom Strateški in kadrovski Izzivi digitalne transformacije. Osrednja tema so bili izzivi, ki jih prinaša t. i. industrija 4.0 z avtomatizacijo in digitalizacijo. Poleg prof. dr. Janeza Bešterja, rednega profesorja Fakultete za elektrotehniko in predstojnika laboratorija za multimedijo, ter Vojmirja Urlepa, dolgoletnega predsednika uprave družbe Lek d.d., je nastopil tudi Boštjan Vasle, direktor UMAR. Poudaril je spremembe starostne strukture prebivalstva v Sloveniji, s katerimi se že soočamo in ki se bodo v prihodnje še okrepile: na eni strani gre za ohranjanje števila mladih na približno enakem nivoju in veliko povečanje števila starejših, po drugi strani pa se bo bistveno zmanjšala delovno aktivna generacija. Kljub tem demografskim spremembam pa lahko s primernimi prilagoditvami v širši družbi zagotovimo, da bomo tudi v prihodnje ohranili vsaj enako kakovost življenja, kot jo imamo danes.