Prezentacije


Prezentacije

Prezentacija z razprave: Plače - med stimulativnim plačilom in vzdržnostjo javnih financ

Pred nami so tedni, ko se bodo oblikovale ključne usmeritve plačne politike tako v zasebnem, predvsem pa javnem sektorju. Pritiski na rast plač so se namreč v zadnjem četrtletju okrepili. Razlogov za to je več: stopnja brezposelnosti se postopoma približuje svoji dolgoročni ravnovesni ravni, podjetja se soočajo z naraščanjem težav pri iskanju ustrezno usposobljenih delavcev. V javnem sektorju je večletno zadrževanje rasti plač in nato selektivno poviševanje plač le nekaterim skupinam okrepilo zahteve po povišanju; to opozarja predvsem na nedorečenost plačne politike in odsotnost sistematičnega pristopa k njenemu oblikovanju. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj želimo z analizami in razpravo prispevati k oblikovanju ustrezne plačne politike, še posebej v javnem sektorju. Zato smo pripravili razpravo s strokovnjaki. Uvodoma je Boštjan Vasle, v. d. direktorja UMAR, nastopil s predstavitvijo analize v okviru Ekonomskih izzivov.