Prezentacije


Prezentacije

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2017 - prezentacija z novinarske konference

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala (3,9 %). Ključna razloga letošnje pospešitve rasti sta visoka rast izvoza in vpliv dinamike državnih investicij. V prihodnjih letih bodo na gospodarsko rast postopoma vedno bolj vplivali demografski dejavniki, ki se bodo odrazili predvsem v nižji rasti zaposlenosti in posledično razpoložljivega dohodka ter zasebne potrošnje.