Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 4. do 8. julija 2022: registrirane brezposelne osebe, blagovna menjava in poraba elektrike

Konec junija je bilo brezposelnih 53.860 oseb, kar je skoraj četrtino manj kot pred letom in najmanj po letu 1990. Upada tudi število dolgotrajno brezposelnih. Blagovna menjava z državami EU se je maja nekoliko povečala, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa je bila precej višja. Negotovost v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, naraščajoča inflacija, motnje v dobavnih verigah) je v zadnjih mesecih vidneje vplivala tudi na razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih, saj se izvozna naročila znižujejo, izvozna pričakovanja pa med meseci opazneje nihajo. Ocenjujemo, da bi tudi na gospodinjsko porabo elektrike lahko že imele vpliv višje cene, za podjetja pa tudi težave z dobavnimi potmi, pomanjkanjem materialov in prilagoditve proizvodnje, predvsem energetsko intenzivnih podjetij.

Število registriranih brezposelnih se je junija znižalo na novo najnižjo raven. Medmesečno znižanje je bilo sicer najmanjše (–1,7 %, desez.) v zadnjih petnajstih mesecih. Konec junija je bilo brezposelnih 53.860 oseb (orig. podatek), kar je 24,2 % manj kot pred letom. Ob velikem povpraševanju po delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih mest, od maja lani upada tudi število dolgotrajno brezposelnih – junija jih je bilo medletno za dobro četrtino manj. Med njimi sicer narašča delež oseb, ki so brezposelne več kot dve leti (71 %), saj se prej zaposlijo osebe, ki so dolgotrajno brezposelne krajši čas.

Blagovna menjava z državami EU se je maja nekoliko povečala, negotovost pa ostaja visoka. Realni izvoz v države EU in uvoz blaga iz držav EU (desez.)  sta se maja nekoliko povečala in bila opazno višja kot pred letom. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 (tj. pred epidemijo) je bil izvoz v države EU realno višji za 12,5 %, uvoz pa za 4,4 %. Višja kot pred letom in pred epidemijo ostaja tudi menjava z državami zunaj EU, ki pa mesečno precej niha zaradi t. i. poslov oplemenitenja , ki predstavljajo več kot polovico menjave s temi državami. Negotovost v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, naraščajoča inflacija, motnje v dobavnih verigah) je v zadnjih mesecih opazno vplivala tudi na razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih, saj so se izvozna naročila junija nadalje znižala, izvozna pričakovanja pa med meseci vidneje nihajo.

Poraba elektrike je bila junija, enako kot mesec prej, medletno nižja za 3 %. Ocenjujemo, da je del zaostanka izhajal iz medletno nižje gospodinjske porabe. Na preostalo so lahko vplivale težave z dobavnimi potmi in s pomanjkanjem materialov, pa tudi energetska kriza ter z njo povezane prilagoditve proizvodnje, zlasti nekaterih energetsko intenzivnih podjetij. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami so glede na lanski junij nižjo porabo imele Avstrija (–6 %), Nemčija (–3 %) in Italija (–2 %). V Franciji je bila poraba medletno enaka, na Hrvaškem pa občutno višja (+6 %), kar povezujemo z ugodnimi gibanji v turističnem delu gospodarstva zaradi sproščenih ukrepov po epidemiji koronavirusa. 

Back