Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 3. do 7. junija 2019: izvoz in uvoz blaga

Izvoz blaga se po visoki rasti v začetku leta v zadnjih mesecih umirja, rast uvoza blaga pa se ob robustnem domačem povpraševanju krepi.

Realni izvoz blaga je po občutni rasti v začetku leta ostal visok, rast realnega uvoza blaga pa se je pospešila. V prvih štirih mesecih je bil izvoz medletno večji za 9,2 %. Ocenjujemo, da so k njegovi rasti največ prispevale tehnološko zahtevnejše panoge, predvsem izvoz medicinskih in farmacevtskih proizvodov. Rast uvoza je bila v tem obdobju 12,3 odstotna, izhajala pa je še naprej predvsem iz večjega uvoza proizvodov za široko in vmesno porabo. Največ zunanjetrgovinske menjave že tradicionalno poteka z državami EU (okoli 76 % izvoza in uvoza), letos pa se je nekoliko povečal delež menjave z državami izven EU, predvsem s Švico, kjer imajo farmacevtski proizvodi pomemben delež (78 % menjave blaga).