Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 3. do 7. januarja 2022: registrirane brezposelne osebe, promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, poraba elektrike in drugi

Razmere na trgu dela ostajajo ugodne in so bile decembra predvsem pod vplivom sezonskih gibanj. Brezposelnih je bilo konec lanskega leta opazno manj kot v enakem obdobju 2020 (za 24,4 %) in 2019 (za 12,4 %). Ob velikem povpraševanju po delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih mest, se je tekom lanskega leta znižalo tudi število dolgotrajno brezposelnih, ki pa je še vedno nekoliko višje kot pred začetkom epidemije. Decembra je bila poraba elektrike nekoliko višja kot v enakih obdobjih v letih 2019 in 2020, medletna rast prometa tovornih vozil po avtocestah pa se je pospešila, a je bil po prilagoditvi delovnih dni promet nižji kot decembra 2019. Blagovna menjava se je v prvih dveh mesecih zadnjega lanskega četrtletja tekoče povečala (desez.) in je bila še naprej opazno višja medletno in v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Na gibanja menjave še vplivajo negotovosti iz mednarodnega okolja in razmere v evropski avtomobilski industriji, ob tem pa ostajajo izvozna pričakovanja slovenskih podjetij visoka. 

Sezonsko prilagojeni podatki o registriranih brezposelnih tudi decembra kažejo na zmanjšanje (za 2,9 %), ki je bilo večje kot v predhodnih mesecih. Po originalnih podatkih je bilo konec decembra brezposelnih 65.969 oseb, kar je sicer 0,9 % več kot konec novembra, a je to večinoma odraz sezonskih gibanj, povezanih z večjim prilivom v brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Brezposelnih je bilo za 24,4 % manj kot pred letom in tudi za 12,4 % manj kot decembra 2019. Med brezposelnimi se je v prvih štirih mesecih lanskega leta povečevalo število dolgotrajno brezposelnih, nato pa se je ob velikem povpraševanju po delovni sili, ki se kaže tudi v visoki stopnji prostih delovnih mest, njihovo število do konca leta nekoliko znižalo. Konec decembra 2021 je bilo za 5,6 % manj dolgotrajno brezposelnih kot konec leta 2020 in za 1 % več kot konec leta 2019. Med dolgotrajno brezposelnimi je več kot polovica takšnih, ki so brezposelni več kot dve leti.

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je bil decembra medletno večji za 12 %. Visoka medletna rast je bila povezana z manjšim prometom v drugem valu epidemije predlani, pa tudi z dodatnim delovnim dnevom. Glede na december 2019 je bil obseg prometa tovornih vozil prav tako precej večji, po prilagoditvi za različno število delovnih dni (bili so trije več) pa je bil za okoli 3 % manjši. V celem letu 2021 je bil promet za 14 % večji kot v letu 2020, glede na leto 2019 pa je bil (koledarsko prilagojeno) večji za 1 %. Delež prometa tujih vozil, ki se je v letu 2020 nekoliko znižal, se je v letu 2021 s 60 % skoraj vrnil na raven iz leta pred epidemijo.

Poraba elektrike je bila decembra v primerjavi z decembrom 2019 in 2020 višja za okoli 4 %. K rasti porabe sta prispevali zlasti nizka osnova v decembru 2020 zaradi strogih omejitvenih ukrepov in manj ugodna razporeditev praznikov z vidika delovanja gospodarstva v decembru 2019. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami so glede na december 2020 višjo porabo beležile Francija (4 %), Hrvaška (5 %) in Italija (6 %). V Avstriji in Nemčiji je bila poraba približno enaka kot decembra 2020, kar je bilo v Avstriji povezano s ponovnim zaprtjem celotne države, v Nemčiji pa z zaprtjem nekaterih zveznih dežel. V primerjavi z decembrom 2019 je bila poraba v Franciji in na Hrvaškem višja za 6 %, v Italiji za 8 %, v Nemčiji za 2 %, v Avstriji pa približno enaka.

Blagovna menjava se je novembra še povečala; negotovosti v mednarodnem okolju opazneje vplivajo na nihanja izvozne in uvozne aktivnosti v Sloveniji. Izvoz blaga, še posebno v države EU, se je novembra povečal drugi mesec zapored, uvoz pa je ostal na doseženi ravni (desez.). Ob tem je v zadnjih mesecih prihajalo do vidnejših mesečnih nihanj blagovne menjave z državami EU (Nemčija, Francija, Avstrija), ki so bila po naši oceni povezana predvsem z izvozom avtomobilov ter rezervnih in sestavnih delov za vozila. Na blagovno menjavo, predvsem pa na menjavo proizvodov z avtomobilsko industrijo, še naprej vplivajo zlasti negotovosti povezane z motnjami v dobavnih verigah (zlasti v avtomobilski industriji) in cenami surovin. V prvih enajstih mesecih je bil v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 izvoz blaga v EU države večji za okoli 13,8 %, uvoz iz držav EU pa za 11,8 %. Izvozna pričakovanja in naročila so se decembra nadalje zvišala in opazno presegajo dolgoletna povprečja. 

Back