Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 27. septembra do 1. oktobra 2021: cene življenjskih potrebščin, trgovina, tržne storitve in obveznica

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je septembra še nekoliko okrepila in znašala 2,4 %. K inflaciji so še naprej največ prispevale višje cene naftnih derivatov, postopno pa se krepijo tudi cene trajnega blaga in storitev. V trgovini se je prodaja julija močno zmanjšala v vseh treh glavnih panogah, a predhodni podatki za avgust ne kažejo nadaljevanja negativnih gibanj. Manj ugodna gibanja so bila sredi poletja zabeležena tudi v tržnih storitvah, kjer se je opazna rast nadaljevala le v storitvah, povezanih s turizmom. 

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se zadnje mesece pod vplivom visoke rasti cen  surovin in okrepljene rasti cen s turizmom povezanih storitev postopno krepi, septembra je znašala 2,4 %. Polovico rasti so prispevale višje cene naftnih derivatov, ki so bile medletno višje že za skoraj 30 %. Še naprej se, pod vplivom rasti cen surovin in ozkih grl v dobavnih verigah, postopoma krepi medletna rast cen trajnega blaga, ki je bila z 2,9 % najvišja v zadnjih desetih letih. Cene poltrajnega blaga zaradi drugačnih sezonskih gibanj v skupini obleke in obutve nihajo in so bile po rasti v zadnjih petih mesecih tokrat medletno nižje za 0,6 %. Še naprej se postopoma krepi tudi rast cen storitev (medletno 1,2 %), kar je tudi posledica višje medletne rasti cen v skupini restavracije in hoteli (5,2 %), na kar po naši oceni vpliva tudi povečano povpraševanje zaradi koriščenja turističnih bonov in visoka rast števila prenočitev tujih turistov. Cene hrane za primerljivo lansko ravnjo še zaostajajo, a iz meseca v mesec manj.

Prodaja v trgovini se je julija močno zmanjšala v vseh treh glavnih panogah; po predhodnih podatkih pa se je avgusta povečala. Najbolj je upadel prihodek v trgovini na debelo, kjer se je po močni okrepitvi v prvem četrtletju znižal četrti mesec zapored. Nižja je bila tudi prodaja v trgovini z motornimi vozili, kjer je bilo julija prodanih za skoraj tretjino manj novih osebnih avtov kot julija 2020. Zaradi zmanjšanja v trgovini na drobno z neživili je bila nižja tudi prodaja v trgovini na drobno, ki pa edina izmed večjih treh panog ostaja višja kot pred letom in v primerjavi z julijem 2019. Po predhodnih podatkih se je prihodek v trgovini na drobno in z motornimi vozili avgusta povečal.

Realni prihodek tržnih storitev se je julija nekoliko znižal, rast pa se je nadaljevala predvsem v storitvah, povezanih s turizmom. Prihodek se je tako z visoko rastjo prenočitev tujih turistov in visoko ravnjo prenočitev domačih turistov, spodbujeno tudi z unovčevanjem lanskih in letošnjih bonov, najbolj (skoraj za četrtino) okrepil v gostinstvu. V drugih poslovnih dejavnostih se je povečal malo manj kot za desetino z močno rastjo v potovalnih agencijah, rast pa se je upočasnjeno nadaljevala v prometu, k čemer je največ prispevala dejavnost skladiščenja. Znižanje pa je bilo prisotno v strokovno-tehničnih dejavnostih zaradi padca pri arhitekturnih storitvah, pa tudi v informacijsko-komunikacijskih storitvah, zlasti v računalniškem delu. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 je bil prihodek izrazito nižji le še v nekaj dejavnostih, kot so potovalne agencije, zaposlovalne dejavnosti ter dejavnosti, povezane s filmi, video in zvočnimi zapisi.

Razmere na obvezniških trgih držav članic evrskega območja so bile tudi v tretjem četrtletju ugodne. Konec obdobja se je ECB odločila, da bo nekoliko upočasnila nakupe vrednostnih papirjev v okviru programa PEPP. To je ob pričakovanju vlagateljev glede višje rasti cen vplivalo na rast donosnosti do dospetja, ki se je tako konec septembra gibala na podobnih ravneh kot v mesecih pred izbruhom epidemije. Donosnost do dospetja slovenske obveznice je bila v tretjem četrtletju -0,02 %. Razmik do nemške obveznice pa je s 35 b. t. ostal približno na ravni iz preteklega četrtletja.

Back