Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 21. do 25. oktobra 2019: trgovina, tržne storitve, kazalnik gospodarske klime, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

Prodaja v trgovini je poleti ostala na doseženi ravni, nadaljevala pa se je rast prihodka v večini tržnih storitev. Zaupanje v teh dejavnostih dosega na začetku zadnjega četrtletja sicer še razmeroma visoke ravni.

Prodaja v trgovini je v poletnih mesecih ostala na podobni ravni kot na začetku leta. Po visokih rasteh v preteklih štirih letih letos stagnira prodaja v trgovini z motornimi vozili. V trgovini na drobno se na visoki ravni ohranja prodaja trajnih proizvodov, nadalje se povečuje prodaja netrajnih živilskih in neživilskih proizvodov, prodaja motornih goriv pa se po visokih rasteh ob koncu lanskega leta letos zmanjšuje. Po stagnaciji v prvi polovici leta se v zadnjih mesecih krepi prodaja v trgovini na debelo.

Rast prihodka se je v poletnih mesecih nadaljevala v večini tržnih storitev. Visoka rast se je ohranjala v strokovno-tehničnih storitvah, zlasti v segmenu podjetniškega svetovanja in arhitekturno-projektantskih storitev. Prav tako se je visoka rast nadaljevala v gostinstvu, predvsem zaradi dobrih rezultatov v podjetjih, ki strežejo jedi in pijačo. Rast prihodka drugih poslovnih dejavnostih se je nekoliko umirila, k čemur je največ prispevalo nadaljnje zniževanje prihodka v zaposlovalnih storitvah. Umirila se je tudi rast izvoznega prihodka v cestnem prometu, kar je prispevalo k upočasnitvi rasti v celotni dejavnosti prometa. Prihodek v informacijsko-komunikacijskih dejavnostih pa od začetka leta stagnira na doseženi ravni.

Poslabševanje razpoloženja v gospodarstvu se je v drugi polovici leta upočasnilo. Umirilo se je zmanjševanje zaupanja v predelovalnih dejavnostih, zaupanje v trgovini na drobno in storitvenih dejavnostih pa se od sredine leta gibljeta na podobnih ravneh. V zadnjem obdobju se poslabšuje zaupanje potrošnikov, ki so pesimistični predvsem glede prihodnjega gospodarskega stanja in brezposelnosti, že dlje časa pa tudi zaupanje v gradbeništvu.

Skupna medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev je tudi septembra ostala nizka (0,4 %). Ob umirjanju tujega povpraševanja se znižujejo cene proizvodov na tujih trgih. Njihov medletni padec je v zadnjih mesecih znašal okrog 1,5 %. Rast cen na domačem trgu pa se ohranja pri 2 %, kar je v veliki meri posledica visoke rasti cen energentov (zaradi višjih cen oskrbe z električno energijo, plinom in paro, kjer medletna rast znaša okoli 15 %). Rast cen v večini ostalih namenskih skupin je bila skromna; med njimi se je nadpovprečno povišala le rast cen netrajnega blaga za široko porabo (2,4 %), kar je po naši oceni posledica solidne rasti trošenja gospodinjstev.