Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 18. do 22. novembra 2019: trg dela in cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

Rast zaposlenosti se umirja, a ostaja precej visoka in v večjem delu izhaja iz zaposlovanja tujcev. Skupna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostaja nizka, zaradi umirjanja tujega povpraševanja, ki znižuje cene proizvodov na tujih trgih.

Rast zaposlenosti in zmanjševanje brezposelnosti se upočasnjujeta. Število delovno aktivnih se je v prvih devetih mesecih medletno povečalo (2,7 %), kar je  nekoliko manj kot v istem obdobju lani (3,2 %). Najbolj se je povečalo v gradbeništvu, prometu in skladiščenju, gostinstvu in predelovalnih dejavnostih, ki sodijo med dejavnosti z visoko stopnjo prostih delovnih mest in velikim deležem tuje delovne sile. Prispevek zaposlovanja tujih delavcev k skupni rasti delovno aktivnih ostaja visok (okoli 70 %).
Število registriranih brezposelnih se še naprej zmanjšuje, a počasneje kot predhodna leta. Konec oktobra jih je bilo 72.416 oz. 5,0 % manj kot leto prej.

Skupna medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostaja nizka (oktobra 0,2 %) zaradi nižjih cen na tujih trgih. Cene proizvodov na tujih trgih so bile v zadnjih mesecih v povprečju medletno nižje za okrog 1,5 %, padec izven evrskega območja je bil nekoliko manjši. Rast cen na domačem trgu pa se ohranja okrog 2 %. To je še vedno v veliki meri posledica visoke rasti cen energentov (zaradi višjih cen oskrbe z električno energijo, plinom in paro, kjer medletna rast znaša okoli 15 %). Med ostalimi namenskimi skupinami nadpovprečno naraščajo tudi cene proizvodov za investicije in netrajnega blaga za široko porabo (2,0 %). Slednje je po naši oceni tudi posledica rasti trošenja gospodinjstev.