Grafi tedna


Grafi tedna

Graf tedna od 28. oktobra do 1. novembra 2019: cene

Rast cen življenjskih potrebščin se je v zadnjih mesecih upočasnila predvsem zaradi nižje rasti cen neenergetskega industrijskega blaga.

Medletna rast cen se je v zadnjih dveh mesecih precej upočasnila. Občutno nižja je bila rast cen blaga, k temu pa je pomembno prispevala nižja rast cen vseh vrst neenergetskega industrijskega blaga. Najbolj se je umirila rast poltrajnega blaga, medtem ko so cene trajnega blaga po skromni rasti ponovno medletno upadle. Na nižjo skupno medletno rast cen je pomembno vplivala tudi nižja rast cen hrane in nižje cene naftnih derivatov. Ob solidnem trošenju gospodinjstev se rast cen storitev ohranja na visoki ravni.