Novice


Novice

Ekonomsko ogledalo: Rast slovenskega gospodarstva v prvem četrtletju visoka, pričakujemo umirjanje zlasti pri izvozu

Rast slovenskega gospodarstva je v prvem četrtletju ostala visoka, prav tako se je nadaljevala rast izvoza in domače potrošnje. V nadaljevanju leta na UMAR pričakujemo postopno umirjanje rasti v izvoznem delu gospodarstva, kakor smo tudi predvideli v naši pomladanski napovedi gospodarskih gibanj. To so ključne ugotovitve tokratnega Ekonomskega ogledala, v katerem med drugim ugotavljamo, da so kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb lani večinoma presegali predkrizne ravni.

 

Rast gospodarstva je v letošnjem prvem četrtletju ostala visoka. Po nekoliko zmernejši rasti v drugi polovici lanskega leta sta se ponovno občutneje okrepila izvoz in industrijska proizvodnja. Domača potrošnja se je povečala predvsem zaradi visokih gradbenih investicij in okrepljene rasti zasebne potrošnje, skladno z nadaljevanjem ugodnih gibanj na trgu dela. V gradbeništvu se je v prvem četrtletju nadaljevala rast tako v gradnji inženirskih objektov kot tudi stavb, ugodni so tudi kazalniki prihodnje gradbene aktivnosti.

Rast aktivnosti se je v prvem četrtletju 2019 okrepila v vseh dejavnostih 

Rast gradbeništva na eni strani in zlasti večje trošenje gospodinjstev in tujih turistov na drugi strani sta spodbujala nadaljevanje razmeroma visoke rasti prihodka v trgovini in drugih storitvenih dejavnostih. Rast trošenja gospodinjstev vpliva tudi na višjo rast cen storitev, medtem ko inflacija v zadnjih mesecih, predvsem zaradi nižje rasti cen blaga, ostaja na nizki ravni (okoli 1,5 % medletno). K domači potrošnji je prispevala tudi opazna rast končne državne potrošnje. Zaradi občutnega zmanjšanja zalog pa so se bruto investicije sicer znižale.

Obseg kreditov in depozitov domačih nebančnih sektorjev se je nadalje povečal, zlasti gospodinjstvom. Obseg stanovanjskih kreditov narašča umirjeno, nekoliko višje stopnje rasti pa dosegajo potrošniški krediti.

Presežek konsolidirane bilance javnega financiranja je bil zaradi hitrejše rasti izdatkov od prihodkov v prvih štirih mesecih nekoliko nižji kot v enakem obdobju lani. K letošnji krepitvi rasti odhodkov, ki je glede na sprejete proračunske dokumente pričakovana, so prispevale vse največje skupine odhodkov; dogovor o zvišanju plač, rast zaposlenosti (predvsem v zdravstvu), ukrepi na področju transferjev in visoka rast investicij v prometno infrastrukturo.

Po relativno visoki rasti gospodarske aktivnosti v prvem četrtletju se gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v zadnjih mesecih poslabšujejo. Ob pričakovani nizki rasti v trgovinski partnericah na UMAR pričakujemo predvsem postopno umirjanje rasti v izvoznem delu gospodarstva, kakor smo tudi predvideli v naši pomladanski napovedi gospodarskih gibanj.

Dodajamo še, da so lani z dobičkom poslovali v vseh dejavnostih, prvič po letu 2007 so družbe spet imele tudi neto dobiček iz financiranja. Prihodki od prodaje so se povečevali tako na domačem kot na tujih trgih. Povečano rast prihodkov, zlasti v EU, povezujemo z visoko rastjo povpraševanja ter z izboljševanjem konkurenčnosti slovenskih izvoznikov.