Konference


Konference

Razprava: Plače - med stimulativnim plačilom in vzdržnostjo javnih financ

Pred nami so tedni, ko se bodo oblikovale ključne usmeritve plačne politike tako v zasebnem, predvsem pa javnem sektorju. Pritiski na rast plač so se namreč v zadnjem četrtletju okrepili. Razlogov za to je več: stopnja brezposelnosti se postopoma približuje svoji dolgoročni ravnovesni ravni, podjetja se soočajo z naraščanjem težav pri iskanju ustrezno usposobljenih delavcev. V javnem sektorju je večletno zadrževanje rasti plač in nato selektivno poviševanje plač le nekaterim skupinam okrepilo zahteve po povišanju; to opozarja predvsem na nedorečenost plačne politike in odsotnost sistematičnega pristopa k njenemu oblikovanju.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj želimo z analizami in razpravo prispevati k oblikovanju ustrezne plačne politike, še posebej v javnem sektorju. Zato smo danes, 16. oktobra 2018, pripravili razpravo s strokovnjaki.  

Razprava je bila razdeljena na dva tematska sklopa:

V prvem je Boštjan Vasle, v. d. direktorja UMAR, predstavil zaključke analize o plačah v javnem in zasebnem sektorju. Ta je vključevala oceno, kako rast plač v enem sektorju vpliva na drug sektor, predstavil pa je tudi razlike v povprečnih plačah med obema sektorjema – razlike med plačami za primerljive poklice se namreč v zadnjem času še povečujejo.

Predstavitvi je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali:

Ekonomist Anže Burger s Fakultete za družbene vede v Ljubljani, ki je spregovoril o umestitvi plačne politike v širše makroekonomsko okolje. Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS, je pojasnil, s katerimi prednostmi in omejitvami se srečuje kot delodajalec v javnem sektorju ter na kakšen način nekateri delodajalci iščejo rešitve za zagotavljanje stimulativnega plačila. Aleksander Zalaznik, generalni direktor podjetja Danfoss Trata in predsednik Združenja manager, je predstavil dobre prakse pridobivanja in nagrajevanja ustreznih delavcev v zasebnem sektorju. S svojim pogledam in izkušnjami se mu je pridružila tudi Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. Boštjan Vasle, UMAR, pa je govoril o dosedanjih in prihodnjih usmeritvah plačne politike v javnem sektorju.

Boštjan Vasle, v.d. direktorja, je povzel analizo UMAR

Anže Burger, Tomaž Vesel, Aleksander Zalaznik in Sonja Šmuc so predstavili svoja stališča

Enostranski povzetek izsledkov publikacije Ekonomski izzivi

 

Back