Konference


Konference

Projekt: Program reform za izvajanje lizbonske strategije

Slovenija je z včlanitvijo v EU dobila nov institucionalni in razvojni okvir, ki temeljito spreminja pogoje in načine uresničevanja nacionalnega razvoja. Kot članica EU moramo preudariti svoj strateški položaj v širšem svetovnem okviru. Poiskati moramo način, kako bomo nacionalne cilje dosegali trajnostno in v okviru skupnih evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovljene Lizbonske strategije.

Odgovoriti moramo na vprašanje, kako v EU zagotoviti hitrejši gospodarski razvoj, večjo zaposlenost in socialno varnost, izboljšanje okolja, varovanje narave in trajnostno rabo naravnih virov.Vlada RS v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji odgovarja na izzive z ukrepi za spodbujanje prestrukturiranja in nadaljevanje liberalizacije gospodarstva ter z ukrepi za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlenosti.

Več o zadnjem projektu