Konference


Konference

Mednarodna konferenca: Strukturni izzivi slovenskega gospodarstva

Pripravljamo enodnevno mednarodno konferenco, ki bo potekala v torek, 8. julija 2014, med 9. in 15. uro v Ljubljani (Hotel Slon).

Razdeljena bo na tri tematske sklope:

i. Kratkoročni in srednjeročni izzivi fiskalne politike
ii. Zadolženost in razdolževanje slovenskih podjetij
iii. Identifikacija ključnih problemov trga dela v Sloveniji in analiza doseganja zastavljenih ciljev sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013.

Konferenco bomo zaključili z okroglo mizo s strokovnjaki in z visokimi predstavniki mednarodnih inštitucij.

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki z mednarodnih inštitucij, in sicer Mednarodnega denarnega sklada (IMF), Evropske komisije (EC), Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in tujih univerz, ter domači predstavniki z Ministrstva za finance, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Banke Slovenije in fakultet.

Program

Več

Back