Konference


Konference

Konferenca: Strukturni izzivi slovenskega gospodarstva

Slovenija, hotel SLON, 8. julij 2014

V kriznem obdobju v zadnjih petih letih so se zaostrili številni strukturni problemi slovenskega gospodarstva. Za doseganje stabilne gospodarske rasti v Sloveniji je ključna njihova identifikacija in analiza uspešnosti ukrepov za njihovo reševanje. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v sodelovanju z Evropsko komisijo, Predstavništvom v Sloveniji, je ponudil možnost za razpravo o problematiki s področja fiskalne politike, zadolženosti slovenskega podjetniškega sektorja in izzivih trga dela.

Pripravili smo enodnevno mednarodno konferenco, ki je potekala v torek, 8. julija 2014, v Ljubljani (Hotel Slon).

Razdeljena je bila na tri tematske sklope (nastopajoči in prezentacije):

i. Kratkoročni in srednjeročni izzivi fiskalne politike

Lejla Fajić (UMAR)

Per Eckefeldt (Evropska komisija)

Frances Ruane (ESRI – The Economic and Social Research Institute)

Mitja Mavko (Ministrstvo za finance)

ii. Zadolženost in razdolževanje slovenskih podjetij

Arjana Brezigar Masten (UMAR)

Jolanta Gabriel (EBRD)

Matija Lozej (Banka Slovenije)

iii. Identifikacija ključnih problemov trga dela v Sloveniji in analiza doseganja zastavljenih ciljev sprememb v regulaciji trga dela v letu 2013

Alenka Kajzer (UMAR)

Sandrine Cazes (OECD)

Helena Schweiger (EBRD)

Peter Pogačar (MDDSZ) 

Konferenco smo zaključili z okroglo mizo s strokovnjaki in z visokimi predstavniki mednarodnih inštitucij:

István P. Székely (EK)

Piritta Sorsa (OECD)

Bojan Marković (EBRD)

Dirk Jan Kraan (IMF)

Mojmir Mrak (Ekonomska fakulteta) 

Boštjan Vasle (UMAR) 

Back