Konference


Konference

Konferenca: Obvladovanje makroekonomskih neravnotežij

Slovenija, Ljubljana, hotel SLON, 19. junij 2012

Ob povečanem javnem zadolževanju v zaostrenih razmerah na finančnih trgih je v ospredje ukrepov ekonomske politike v EU in Sloveniji stopila srednjeročna fiskalna konsolidacija. Ob tem izziv ekonomske politike postaja oblikovanje ukrepov, ki bodo tudi v obdobju fiskalne konsolidacije učinkoviti pri razreševanju problemov trga dela in doseganju ciljev strategije Evropa 2020.

Konferenca je potekala ob izidu publikacije Ekonomski izzivi.

Program konference

Prezentacije:

Sekcija 1: Poti konsolidacije javnih financ in gibanja v slovenskem finančnem sistemu

Maja Bednaš (UMAR)

Marjan Hafner (UMAR)

Mitja Košmrl (Evropska komisija)

Rafal Kierzenkowski (OECD)

Sekcija 2: Ukrepi za spodbujanje zaposlovanja in zmanjšanje segmentacije trga dela

Alenka Kajzer (UMAR)

Klara Stovicek (Evropska komisija)

Peter Pogačar (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve)

Milan Vodopivec (Fakulteta za management in Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije)

Baudouin Regout (BEPA, Evropska komisija)

Back