Konference


Konference

Konferenca: Nacionalne reforme za izvajanje lizbonske strategije: njihovo spremljanje, izvajanje, učinki

Slovenija, Kranjska Gora, 14. do 16. junij 2007

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in predstavniki Konference o srednjeročnem ekonomskem načrtovanju (Conference on Meduim Term Economic Assessment - C.M.T.E.A.) skupaj organiziramo konferenco o izvajanju strategije Evropske unije za rast in delovna mesta oziroma Lizbonske strategije.

Njeno uresničevanje se je izkazalo kot precej zahtevno, saj vključuje širše politične in ekonomske dimenzije. Naš namen je bil spodbuditi razpravo o izboljšavah nacionalnih gospodarskih reform pri institucijah, ki te reforme izvajajo in spremljajo. V ospredju so bile teme o spremljanju in ocenjevanju reform, o napovedovanju ob možnostih delnega izvajanja reform in o evropskem sodelovanju na tem področju.

Več informacij o konferenci