Konference


Konference

Konferenca: Konsolidacija javnih financ in oblikovanje fiskalnega okvira

Slovenija, Ljubljana, hotel Lev, 20. junij 2011

Glavni izziv ekonomskih politik, s katerim se trenutno soočajo države članice Evropske unije, je konsolidacija in zagotavljanje vzdržnosti javnih financ, kar je povezano z oblikovanjem kakovostne konsolidacijske strategije in izboljšanjem fiskalnega okvira. Ekonomske politike je treba oblikovati tako, da bodo privedle do konsolidacije s čim manj negativnih posledic za gospodarsko aktivnost in prispevale k ohranitvi percepcije države na finančnih trgih, po drugi strani pa bodo še vedno zagotavljale tudi razvojno vlogo javnih financ.

Konferenca poteka ob izidu publikacije Ekonomski izzivi.

Program konference

Prezentacije

Sekcija 1: Poti k fiskalni konsolidaciji

Douglas Sutherland (OECD)

Zsolt Darvas (Bruegel)

Slaven Mićković (MF)

Maja Bednaš (UMAR)

Sekcija 2: Izboljšanje fiskalnega okvira

Anna Iara (Evropska komisija)

Brian Olden (IMF)

Marjan Senjur (Fiskalni svet)

Gonzalo Caprirolo (UMAR)

Fotogalerija

Back