Konference


Konference

Konferenca: Izzivi vzpostavitve nadzora nad fiskalnimi politikami

Slovenija, Hotel SLON, 8. julij 2015

V okviru tesnejše koordinacije fiskalnih politik v Evropski uniji se krepi tudi vloga neodvisnih fiskalnih institucij. Države različno določajo naloge in pristojnosti teh institucij, ki imajo v nekaterih državah že daljšo tradicijo, drugod pa se, vključno s Slovenijo, z izzivi vzpostavitve institucionalnega okvira nadzora nad izvajanjem fiskalne politike šele soočamo. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je v sodelovanju z Evropsko komisijo, Predstavništvom v Sloveniji, na mednarodni konferenci ponudil možnost za razpravo o učinkoviti ureditvi za Slovenijo. Konferenca se je namreč odvila v času, ko v Sloveniji prenavljamo institucionalni okvir načrtovanja in nadzora nad izvajanjem fiskalne politike. Izhodišča za razpravo smo podali v publikaciji Ekonomski izzivi 2015.

Na konferenci so sodelovali domači in tuji strokovnjaki. V panelni predstavitvi je bil poudarek na formalni ureditvi nadzora nad fiskalnimi politikami v EU, svoj pogled pa so podali:

Stefan Ciobanu, ECFIN, Evropska komisija
Tanja Kosi Antolič, UMAR
Joakim Sonnegård, švedski fiskalni svet
Balazs Romhanyi, Inštitut za proračunsko odgovornost, Budimpešta
Katja Novak, Ministrstvo za finance.

Na okrogli mizi v sklepnem delu konference pa so Dušan Mramor, minister za finance, Istvan P. Szekely, direktor direktorata za gospodarske in finančne zadeve v Evropski komisiji, dva nekdanja finančna ministra Janez Šušteršič in Mitja Gaspari razpravljali o izzivih fiskalne politike v Sloveniji. Uvod v razpravo pa je podal Boštjan Vasle, direktor UMAR.

Program konference

Ekonomski izzivi 2015

 

Back