Konference


Konference

Fiskalna politika in demografske spremembe – izkušnje različnih držav

Razprava z domačimi in tujimi strokovnjaki: 22. junij 2016, Ljubljana (Hotel Union)

Ključna naloga fiskalne politike v Sloveniji v zadnjih letih in tudi v prihodnje je konsolidacija javnih financ, ki naj bi prispevala k odpravi nakopičenih strukturnih neravnotežij. Enega večjih izzivov pri nas predstavlja starajoče se prebivalstvo. Slovensko prebivalstvo je namreč med najhitreje starajočimi se v EU, sistemi socialne zaščite pa takšnim gibanjem niso prilagojeni v zadostni meri. Na to v okviru t. i. evropskega semestra v enem od priporočil Sloveniji opozarja tudi Evropska komisija.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo zato v sodelovanju z Evropsko komisijo, Predstavništvom v Sloveniji, organizirali razpravo z domačimi in tujimi strokovnjaki o učinkovitih rešitvah za soočanje z demografskimi spremembami, tudi v luči javnofinančnih omejitev.

Razprava je bila razdeljena na dva tematska sklopa:

V prvem je Boštjan Vasle, direktor UMAR, predstavil stanje fiskalne politike v Sloveniji in ključne izzive za konsolidacijo javnih financ.

V drugem delu smo po prikazu simulacij nekaterih ukrepov za soočanje s starajočim se prebivalstvom (Aleš Delakorda, UMAR) naslovili ključne izzive, ki jih postavlja starajoča se družba v Sloveniji in tujini. Z Borisom Majcnom (IER)smo razpravljali o načinih soočanja z demografskimi spremembami v Sloveniji. O izkušnjah Nemčije je spregovoril Werner Ebert (Ministrstvo za finance, Nemčija), Anda Patarau (Evropska komisija) pa je orisala pregled ukrepov v državah članicah EU.

Osnova za razpravo je publikacija Ekonomski izzivi 2016.

Prezentacije:

Aleš Delakorda, UMAR

Werner Ebert, Ministrstvo za finance, Nemčija

Anda Patarau, Evropska komisija

Boris Majcen, IER

Program: Fiskalna politika in demografske spremembe – izkušnje različnih držav

Back