Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 9. do 13. decembra 2019: proizvodnja predelovalnih dejavnosti, izvoz in uvoz blaga, gradbeništvo

Ob upočasnjeni rasti povpraševanja se obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih letos ni dosti spremenil, krepi se le proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih panogah. Nizka rast tujega povpraševanja se odraža tudi v postopnem upočasnjevanju rasti izvoza, zlasti v Nemčijo.

Po večmesečnem zniževanju se je aktivnost v gradbeništvu oktobra povečala, ugodni ostajajo podatki o pogodbah v gradbeništvu.

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ostaja na ravni doseženi v prvem četrtletju. Na začetku zadnjega četrtletja se je proizvodnja nadalje povečala v visoko tehnološko zahtevnih panogah, v zadnjih mesecih pa nekoliko tudi v srednje visoko tehnološko zahtevnih. V prvih desetih mesecih je bila proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih panogah za 11,4 % višja kot pred letom, v večini ostalih pa podobna lanski ali le nekoliko višja. Višjo rast proizvodnje po Anketi o poslovnih tendencah zavira predvsem nezadostno povpraševanje. Medletna rast prihodkov od prodaje na tujih trgih se je v zadnjih dveh letih upočasnila (iz okoli 10 % v letih 2016 in 2017 na okoli 3 % letos), precej skromnejša pa je tudi rast na domačem trgu, kjer večina panog sicer ustvari manjši del prihodka.

Upočasnjevanje rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah v evrskem območju se odraža v nižji rasti zunanjetrgovinske menjave. Že nekaj mesecev se upočasnjevanje rasti tujega povpraševanja v evrskem območju kaže na manj ugodnih izvoznih pričakovanjih in gibanjih izvoza nekaterih pomembnejših izdelkov predelovalnih dejavnosti (predvsem proizvodih namenjenih za vmesno porabo). Še zlasti se je upočasnil izvoz v Nemčijo, kjer je bil v tretjem četrtletju izvoz medletno nižji. To je bilo povezano z nižjim izvozom strojev in transportnih naprav (predvsem vozil in z vozili povezanih proizvodov, ki predstavljajo skoraj četrtino izvoza v Nemčijo). Upočasnila se je tudi rast uvoza proizvodov za vmesno porabo, kar je povezano z umiritvijo rasti predelovalnih dejavnosti. Skupna rast blagovne menjave sicer ostaja visoka predvsem zaradi močne distribucijske aktivnosti medicinskih in farmacevtskih proizvodih s Švico.

Vrednost opravljenih gradbenih del se je po večmesečnem zniževanju oktobra sicer povečala, a bila nižja kot konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Po visoki rasti v začetku leta, ki je bila spodbujena tudi z ugodnimi vremenskimi razmerami, se je vrednost gradbenih del sredi leta znižala. Znižanje je bilo najbolj intenzivno v gradnji nestanovanjskih stavb, kar je povezano s poslabšanimi pričakovanji poslovnega sektorja in njihovo investicijsko aktivnostjo. V gradnji inženirskih objektov je bila umiritev zmernejša, v gradnji stanovanjskih stavb pa se je, ob izrazitih mesečnih nihanjih, aktivnost povečala. Kazalnika zaloge pogodb in novih pogodb v gradbeništvu sta se proti koncu lanskega leta znižala, letos pa se ponovno krepita in sta že presegla lansko raven.