Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 6. do 10. januarja 2020: izvoz in uvoz blaga ter proizvodnja predelovalnih dejavnosti

Oslabljena rast tujega povpraševanja se je v zadnjih mesecih lanskega leta odrazila na opaznejši upočasnitvi rasti blagovne menjave, izvozna naročila pa so bila najnižja v zadnjih nekaj letih. Nižja rast trgovinske menjave je vplivala na umiritev rasti obsega proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki je lani stagnirala na ravni doseženi v prvem četrtletju.

Rast realnega izvoza in uvoza blaga se je proti koncu lanskega leta opazneje upočasnila. Zmernejša rast izvoza kot v predhodnih dveh letih je posledica upočasnjene rasti povpraševanja glavnih trgovinskih partneric iz EU, predvsem Nemčije. To se je konec leta odrazilo tudi na izvoznih naročilih, ki so bila najnižja v zadnjih šestih letih. Opazno se je upočasnila rast izvoza nekaterih izdelkov predelovalnih dejavnosti namenjenih vmesni porabi ter izvoza strojev, naprav in vozil. Skupna rast blagovnega izvoza je ostala visoka, predvsem zaradi močne distribucijske aktivnosti z medicinskimi in farmacevtskimi proizvodi s Švico. Zaradi stagnacije proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je vidneje upočasnila tudi rast uvoza, predvsem proizvodov za vmesno porabo.

Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je proti koncu lanskega leta ostal na ravni doseženi v prvem četrtletju. Zadnje mesece lani se je znova okrepila proizvodnja predvsem srednje visoko pa tudi nizko tehnološko zahtevnih panog, ki pa so v povprečju enajstih mesecev proizvodnjo najmanj povečale. V enakem obdobju se je s precejšnjimi mesečnimi nihanji sicer najbolj povečala proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih panog. Proizvodnja srednje nizko tehnološko zahtevnih panog, ki proizvajajo predvsem proizvode za vmesno porabo, je ostala skoraj nespremenjena.