Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 27. do 31. januarja 2020: tržne storitve, trgovina in kazalnik gospodarske klime

Visoka rast prihodka tržnih storitev je proti koncu lanskega leta zastala, prodaja v trgovini pa stagnira že od začetka leta. Zaupanje v teh dejavnostih dosega na začetku letošnjega leta sicer še razmeroma visoke ravni. Ponovno se je izboljšalo razpoloženje v celotnem gospodarstvu, vendar ostaja nižje kot pred letom.

Prihodek tržnih storitev se je proti koncu lanskega leta ohranjal na doseženi ravni. Novembra se je nadaljevala visoka rast prihodka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti, ki že dlje časa izhaja iz rasti izvoza računalniških storitev, po večmesečnem upadanju se je drugi mesec zapored precej povečal tudi prihodek telekomunikacijskih storitev. Prav tako se je rast nadaljevala v gostinstvu, predvsem zaradi dobrih rezultatov podjetij, ki strežejo pijačo in jedi. Rast prihodka drugih poslovnih dejavnosti se je, kljub ponovni rasti v zaposlovalnih storitvah, znižala. V strokovno-tehničnih dejavnostih se je prihodek ob nadaljnjem padcu v arhitekturno-projektantskih storitvah ponovno zmanjšal. Krčenje prihodka se je od sredine leta nadaljevalo tudi v večini dejavnosti prometa.

Prodaja v trgovini je tudi novembra ostala na ravni iz začetka leta. Upadanje prihodka v trgovini na drobno se je v zadnjih mesecih ustavilo. Ob zmanjšanju prodaje motornih goriv ter stagnaciji  prodaje živil in pijač se je novembra nadaljevala skromna rast prodaje netrajnih neživilskih proizvodov, močneje pa se je povečala prodaja gospodinjskih naprav . Prodaja v trgovini na debelo je ostala na podobni ravni kot v začetku leta 2019, kar povezujemo z umiritvijo rasti aktivnosti v povezanih dejavnostih (zlasti predelovalnih dejavnostih). Prodaja v trgovini z motornimi vozili pa se je po stagnaciji v prvi polovici leta ob koncu lanskega leta nekoliko izboljšala. Na to sta vplivali višja prodaja osebnih avtov fizičnim osebam in visoka decembrska rast prodaje pravnim osebam.

Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja ponovno nekoliko izboljšalo, a ostaja precej nižje kot pred letom. K nadaljnjemu povišanju zaupanja v gospodarstvo so prispevale vse dejavnosti, razen trgovine na drobno, kjer so se znižala predvsem pričakovanja glede prodaje. V predelovalnih dejavnostih so na boljše razpoloženje vplivala višja naročila in pričakovanja podjetij glede obsega proizvodnje. Zaupanje v gradbeništvu in med potrošniki se je po obdobju izrazitega upadanja izboljšalo drugi mesec zapored. Razmeroma visoko je še vedno zaupanje v storitvenih dejavnostih, ki je v zadnjem obdobju dokaj stabilno.