Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 23. decembra 2019 do 3. januarja 2020: cene, prihodek v trgovini, tržne storitve in donosnosti obveznic

Medletna rast cen se je decembra, predvsem zaradi pospešene rasti cen hrane, približala dvema odstotkoma. Prodaja v trgovini je leta 2019 (do oktobra) ostala na podobni ravni kot na začetku leta. Rast prihodka tržnih storitev se je zaradi zmanjšanja prihodka v strokovno tehničnih in večini prometnih dejavnosti oktobra upočasnila. Povečane negotovosti v evrskem območju so v zadnjem četrtletju 2019 vplivale na zmerno povišanje donosnosti do dospetja državnih obveznic.

Medletna rast cen se je v letu 2019 povečala in bila za 0,5 o.t. višja kot leto pred tem. Povečal se je prispevek cen blaga, kar je v največji meri posledica višjih cen hrane ob koncu leta. Nekoliko višje so bile tudi cene poltrajnega blaga, cene trajnega blaga pa so se nadalje znižale. Rast cen storitev se je konec leta upočasnila, a je bila še vedno dvakrat višja od rasti cen blaga. Še naprej hitro naraščajo cene storitev povezanih s stanovanjem in tudi gostinskih storitev.

Prodaja v trgovini je bila oktobra na ravni iz začetka leta. V trgovini na drobno, ki jo sicer precej zaznamujejo nihanja v prodaji motornih goriv, ob nadaljnji rasti trošenja gospodinjstev umirjeno raste le prodaja netrajnih neživilskih proizvodov. Na podobni ravni kot v začetku leta 2019 je bila prodaja v trgovini na debelo, kar je tudi posledica umirjanja rasti aktivnosti v nekaterih z njo povezanih dejavnostih (promet, gradbeništvo, predelovalne dejavnosti). Po visokih rasteh v preteklih štirih letih je do oktobra 2019 stagnirala tudi prodaja v trgovini z motornimi vozili.

Rast prihodka tržnih storitev je na začetku zadnjega četrtletja 2019 zastala. Oktobra se je nadaljevala visoka rast v gostinstvu, ki je izvirala predvsem iz prodaje jedi in pijače. K rasti prihodka v informacijsko-komunikacijskih dejavnostih so prispevale tako telekomunikacijske storitve, kjer se je prihodek od začetka leta sicer zmanjševal, kot tudi računalniške storitve predvsem z večjimi izvoznimi prihodki. Prihodek drugih poslovnih dejavnosti se je ohranil na visoki ravni zadnjih mesecev. V strokovno-tehničnih dejavnostih se je prihodek zmanjšal, predvsem zaradi padca v arhitekturno-projektantskih storitvah. Večje pa je bilo zmanjšanje prihodka v večini dejavnosti prometa, zlasti v zračnem transportu, kot posledica stečaja letalskega prevoznika.

V zadnjem četrtletju 2019 so se donosnosti do dospetja državnih obveznic nekoliko povišale, a so bile še vedno na nizki ravni. Ocenjujemo, da bi to lahko bila posledica povečanih negotovosti v zadnjem četrtletju 2019. Donosnost do dospetja slovenske obveznice se je tako v zadnjem četrtletju povišala za nekoliko več kot 10 b.t. na 0,13 %, razmik do nemške obveznice pa se je ohranil na ravni okrog 50 b.t.