Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 26. do 30. junija 2023: cene življenjskih potrebščin, vrednost davčno potrjenih računov, prihodek v trgovini in prihodek v tržnih storitvah

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je junija skladno s pričakovanji občutno znižala in bila s 6,9 % najnižja po lanskem aprilu. K znižanju inflacije je prispevala predvsem precej nižja rast cen v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ob višji osnovi zaradi lanskega izteka ukrepa oprostitve plačila nekaterih prispevkov in dajatev za električno energijo, in to kljub vrnitvi DDV na višjo stopnjo. Medletna rast cen hrane je bila junija še razmeroma visoka (12,1 %), a se postopoma umirja. Močno pa se je okrepila rast cen blaga in storitev v zdravstvu, ki je bila najvišja med vsemi 12 skupinami blaga in storitev v CPI. V večini tržnih storitev se je realni prihodek aprila zmanjšal, po povečanju v prvem četrtletju. Manjši je bil tudi medletno, zaradi upada prihodka v prometu in skladiščenju ter informacijsko-komunikacijskih dejavnostih. Manjši kot pred letom je bil aprila tudi prihodek v večini trgovskih panog, razen v trgovini z motornimi vozili, kjer je bila prodaja po predhodnih podatkih tudi maja medletno občutno večja. Nominalna vrednost davčno potrjenih računov kaže, da so se podobna gibanja v trgovini nadaljevala tudi junija.

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je junija skladno s pričakovanji občutno znižala, kljub višjemu DDV za nekatere energente. S 6,9 % je bila za 1,5 o. t. nižja kot maja in najnižja po lanskem aprilu. K medletnemu znižanju inflacije je prispevala predvsem precej nižja rast cen v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ob višji osnovi zaradi lanskega izteka ukrepa oprostitve plačila nekaterih prispevkov in dajatev za električno energijo, in to kljub vrnitvi DDV na energente na višjo stopnjo. Medletna rast cen hrane je bila junija z 12,1 % še vedno razmeroma visoka, a se postopoma umirja (maja 14,7 %). V zadnjih mesecih pa se je močno okrepila medletna rast cen blaga in storitev v zdravstvu, ki je bila s 13,3 % najvišja med vsemi 12 skupinami blaga in storitev v CPI. Široko osnovana medletna rast cen storitev se ohranja nekoliko pod 8,5 %. Poganjajo jo višje cene v skupinah rekreacija in kultura ter restavracije in hoteli in tudi druge storitve. Še naprej pa se ob umirjanju trošenja gospodinjstev, manjših težavah v dobavnih verigah in razmeroma stabilnih razmerah na trgih surovin umirja rast cen trajnega blaga, ki je bila junija medletno višja za 3,5 %. Rast cen poltrajnega blaga se ohranja okoli dosežene ravni (5,7 %).

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 11. in 24. junijem prvič letos medletno manjša (za 2 %). Manjša medletna prodaja je bila predvsem posledica upada prodaje v trgovini (3 %), kjer je bilo izdanih 77 % skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Prodaja je bila medletno manjša v trgovini na debelo (za 6 %) in trgovini na drobno (za 5 %), prodaja v trgovini z motornimi vozili pa je bila večja za 14 %. Prvič letos je bila medletno manjša tudi prodaja v gostinstvu (3 %), predvsem zaradi visoke lanske prodaje pred iztekom roka za unovčenje turističnih bonov.

Prihodek je bil aprila medletno večji v trgovini z motornimi vozili, manjši pa v trgovini na debelo in na drobno. Prihodek v trgovini z motornimi vozili, ki se tekoče krepi od druge polovice lanskega leta, je bil aprila medletno večji za 15,2 %. Medletni upad prihodka v trgovini na debelo (8,3 %) se je po tekočem zmanjševanju v zadnjih treh mesecih aprila še poglobil. V trgovini na drobno je medletni upad kljub ohranjanju prodaje na marčevski ravni tudi aprila ostal razmeroma velik. Prodaja v trgovini na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki je bila medletno manjša za 6,9 %, z neživili pa za 6,4 %. Po predhodnih podatkih SURS je bila tudi maja prodaja v trgovini na drobno medletno manjša, v trgovini z motornimi vozili pa večja.

Realni prihodek tržnih storitev se je aprila občutno zmanjšal. Po povečanju v prvem četrtletju se je glede na mesec prej zmanjšal za 4 %. Poleg dejavnosti prometa in skladiščenja, kjer se prihodek krči že od lanskega maja, se je aprila zmanjšal tudi v večini preostalih dejavnosti tržnih storitev, najbolj v informacijsko-komunikacijskih dejavnostih, k čemur sta prispevali obe večji dejavnosti (telekomunikacijske in računalniške storitve). Nekoliko manjši je bil upad v strokovno-tehničnih dejavnostih, kjer se je prihodek zmanjšal v vseh segmentih. Najmanj je prihodek upadel v drugih poslovnih dejavnostih, ob ponovni rasti v zaposlovalnih storitvah. Prihodek v gostinstvu je bil podoben kot mesec prej. Medletno je bil skupni prihodek aprila realno manjši za 2,2 %, kar je bila posledica upada prihodka v prometu in skladiščenju ter informacijsko-komunikacijskih dejavnostih. Za ravnjo pred epidemijo (glede na april 2019) je še vedno zaostajal v drugih poslovnih dejavnostih (za 9 %), po daljšem obdobju pa je bil nižji tudi v prometu in skladiščenju (za 4 %).  
 

Back