Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 30. januarja do 3. februarja 2023: poraba zemeljskega plina, število registriranih brezposelnih oseb, blagovna menjava in prihodek v tržnih storitvah

Januarja je bilo zmanjšanje porabe zemeljskega plina nekoliko večje kot v preteklih dveh mesecih, v povprečju je bila od 1. avgusta 2022 poraba za 14 % nižja kot v povprečju prejšnjih petih let. Po sezonsko prilagojenih podatkih se je število brezposelnih tudi januarja zmanjšalo,...

V zadnjih dveh mesecih leta 2022 je bila poraba plina za malo več kot desetino manjša od primerljive v prejšnjih letih, v januarju 2023 pa se je ta razlika povečala na 15 %.

Grafi tedna od 23. do 27. januarja 2023: gospodarska klima, vrednost davčno potrjenih računov, prihodek v trgovini in povprečna bruto plača na zaposlenega

Gospodarska klima se je po dveh mesecih izboljševanja januarja poslabšala. Medletni upad zaupanja je bil še naprej...

>>

Grafi tedna od 16. do 20. januarja 2023: poraba zemeljskega plina, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in število delovno aktivnih oseb

Poraba zemeljskega plina je bila ob toplejšem vremenu in prilagoditvah proizvodnje visokim cenam energentov v zadnjih...

>>

Grafi tedna od 9. do 13. januarja 2023: vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike po odjemnih skupinah, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in drugi grafi

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov se zadnjih nekaj tednov ohranja okoli 10 % nad primerljivimi ravnmi pred...

>>