Grafi tedna od 15. do 19. julija 2019: trg dela, plače, gradbeništvo, tekoči račun plačilne bilance in cene industrijskih proizvodov

Izboljševanje razmer na trgu dela se nadaljuje, rast zaposlenosti pa se je nekoliko umirila Ob pomanjkanju delovne sile se krepi zaposlovanje tuje delovne sile. Demografski dejavniki skupaj s konjukturnimi in dvigom minimalne plače prispevajo k rasti plač v zasebnem sektorju....

Več

Grafi tedna od 8. do 12. julija 2019: izvoz in uvoz blaga, predelovalne dejavnosti, obseg cestnega in železniškega blagovnega prometa

Aktivnost izvozno usmerjenega dela gospodarstva ostaja na visoki ravni. Izvoz blaga in proizvodnja predelovalnih...

Več

Ekonomsko ogledalo: Gospodarska aktivnost se še naprej zmerno povečuje, pričakujemo postopno umirjanje

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v začetku drugega četrtletja v večini dejavnosti še naprej povečevala, rast...

Več

Grafi tedna od 24. do 28. junija 2019: nominalni prihodek v tržnih storitvah, prihodek v trgovini, cene in donosnosti obveznic

Rast prihodka v večini tržnih storitev je na začetku drugega četrtletja ostala visoka. Visok je ostal tudi obseg prodaje...

Več