Novice

Po manjši prekinitvi na začetku leta se v zadnjih mesecih nadaljujejo ugodna gibanja, tako izvozno usmerjenega dela gospodarstva kot domačih...

Prikaži več

Razmik do donosnosti nemške obveznice se je junija precej povišal predvsem zaradi nižje donosnosti do dospetja nemške obveznice. 3-mesečni EURIBOR je...

Prikaži več

Inflacija je sredi leta višja predvsem zaradi višjih cen nafte. Prihodek v trgovini še naprej raste.

Prikaži več
 • Grafi tedna od 9. do 13. julija 2018: podatki o mednarodni trgovini, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu

  Po manjši prekinitvi na začetku leta se v zadnjih mesecih nadaljujejo ugodna gibanja, tako izvozno usmerjenega dela gospodarstva kot domačih dejavnosti.

 • Grafi tedna od 2. do 6. julija 2018: podatki o obveznicah, euriborju in menjalnem tečaju

  Razmik do donosnosti nemške obveznice se je junija precej povišal predvsem zaradi nižje donosnosti do dospetja nemške obveznice. 3-mesečni EURIBOR je še naprej negativen. Vrednost evra v primerjavi z...

 • Grafi tedna od 26. do 29. junija 2018: podatki o prihodku v trgovini in cenah

  Inflacija je sredi leta višja predvsem zaradi višjih cen nafte. Prihodek v trgovini še naprej raste.

 • Grafi tedna od 18. do 22. junija 2018: podatki o gospodarski klimi, trgu dela in cenah industrijskih proizvajalcev

  Razpoloženje v gospodarstvu se je po poslabšanju v prvem četrtletju stabiliziralo na razmeroma visoki ravni, razmere na trgu dela pa se še naprej izboljšujejo. Medletna rast cen industrijskih...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2018 in 2019

Bruto domači proizvod in cene

 

2018

2019

Bruto domači proizvod
(rast v %)

5,1

3,8

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

46,6

49,7

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

22.563

24.035

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,9

Trg dela

 

2018

2019

Zaposlenost (rast v %)

2,4

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

75,6

68,8

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

8,0

7,2

Plača na zaposlenega (rast v %)

4,0

4,5

Menjava s tujino

 

2018

2019

Izvoz (realna rast v %)

9,2

7,5

Uvoz (realna rast v %)

9,3

8,1

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

3,2

3,4

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

6,9

6,8