Novice

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se...

Prikaži več

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se...

Prikaži več
 • Jesenska napoved: Letos in prihodnje leto nadaljevanje široko osnovane gospodarske rasti

  Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se bo široko osnovana gospodarska rast nadaljevala...

 • Grafi tedna 18. do 22. september 2017: aktualni podatki s področja trga dela in cen proizvodov slovenskih proizvajalcev

  Število delovno aktivnih je na podobno visoki ravni kot konec leta 2007; cene proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo višje kot pred letom, predvsem zaradi višjih cen surovin.

 • Grafi tedna 11. do 15. september 2017: podatki o plačilni bilanci, plačah in gradbeništvu

  Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se celovito spoprijela s temi izzivi, je Vlada RS 20....

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

4,4

3,9

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

42,8

45,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.708

21.922

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,7

1,7

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

89,1

82,2

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,5

8,7

Plača na zaposlenega (rast v %)

2,7

3,6

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

8,8

7,5

Uvoz (realna rast v %)

8,9

7,7

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

2,0

2,3

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,7

5,1